Verkstad

Service och reparationer oavsett bilmärke

I verkstaden servar och reparererar vi personbilar, lätta lastbilar och husbilar. Vi reparerar även släpvagnar. Vi utför alla förekommande arbeten på din bil oavsett märke, även försäkringsärenden. Vi är en ”one stop shop” som ser till att du får reparerat allt under ett tak för att underlätta ditt bilägande. Om du fått underkänt vid besiktningen reparerar vi din bil och ser till att den blir godkänd av oberoende kontrollant. Vi är certifierade av Godkänd Bilverkstad, som är ett kvalitetsorgan som ser till att vi följer lagar och regler och utför stickprovskontroller på utfört arbete.

Kontakta Johan för Servicerådgivning på 0346-12100.

Här några exempel på
vad vi kan hjälpa dig med.

Service och reparationer på alla förekommande märken.

Garantireparationer på Mazda, Honda och Hynduai.

Krockskador

Airconditioning

Däckservice/Däckhotell

Fyrhjulsinställning

Släpvagnsservice

Dräger alcolås

Kalibrering radar/kamera

Tankbesiktning (gasbilar)